banner
Th3 11, 2023
99 Views
0 0

Các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín

Written by

Để có thể lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín cũng như được Tổng Cục Thuế chứng thực. Các doanh nghiệp nên tham khảo các tiêu chuẩn dưới đây.

Theo các quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp cần đặc biệt chú trọng về vấn đề lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử. Cụ thể, hãy cùng Thế Giới Nhà Hàng đi vào tìm hiểu các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề này mà Tổng Cục Thuế đã đặt ra.

Tiêu chí đối với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

Đối với vấn đề lựa chọn tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử. Doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn dưới đây về các tiêu chuẩn của Tổng Cục Thuế.

Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 10, thông tư 78/2021/TT-BTC. Các tiêu chí đối với tổ chức cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử được nêu rõ như sau: 

  • Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về Chủ thể và Kỹ thuật. Để có thể cung cấp các giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Cũng như hóa đơn điện tử không có mã cho người bán và người mua.
  • Giải pháp truyền, nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Thông qua tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử.
  • Các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cũng phải có giải pháp nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử với người sử dụng dịch vụ.
Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử - đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử
Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử

Có thể nói, tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận (tên gọi tắt) là các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về Chủ thể, Nhân sự, Kỹ thuật và Tài chính. Cụ thể:

  • Cung cấp các giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đáp ứng quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử và các pháp luật khác có liên quan.
  • Đáp ứng giải pháp kết nối, truyền, nhận và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Và không có mã cho người bán và người mua. Cũng như giải pháp nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu với cơ quan thuế.
Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử - đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử
Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử

Tổng kết:

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực không chỉ có chức năng cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Mà đồng thời còn phải đáp ứng kết nối qua các Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận. Để thực hiện truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu giữa doanh nghiệp với cơ quan Thuế.

Ngoài ra, đối với Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận. Vừa có chức năng cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Vừa cung cấp dịch vụ truyền nhận để thực hiện truyền, nhận và lưu trữ dữ liệu. Từ doanh nghiệp đến cơ quan Thuế.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực
Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử được Tổng Cục Thuế chứng thực

Các tiêu chí khác đối với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

Bên cạnh các tiêu chí vừa đề cập ở trên. Doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm một số tiêu chí khác. Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp nhất. 

Cụ thể, để tối ưu hoạt động và tiết kiệm chi phí. Cục Thuế TP Hà Nội đã có kế hoạch triển khai chi tiết và thống nhất giữa các chi cục thuế. Trong đó, việc lựa chọn phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử uy tín, đạt chuẩn được Cục Thuế TP Hà Nội cân nhắc kỹ lưỡng. Dựa trên 3 tiêu chí đóng vai trò cốt lõi sau:

  • Đủ năng lực đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011. Tiệm cận đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 23 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019.
  • Có kinh nghiệm triển khai. Và có số lượng lớn (trên 100) khách hàng lớn sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử.
  • Có chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan Thuế.
Các tiêu chí khác đối với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử
Các tiêu chí khác đối với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử

Trường hợp sử dụng phần mềm của Tổ chức không có trong danh sách

Theo quá trình chuyển đổi trong thời gian sắp tới đây, Tổng Cục Thuế sẽ liên tục tiếp nhận hồ sơ. Cũng như tiến hành thẩm định và đánh giá các Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đủ điều kiện. Và bổ sung thêm vào danh sách được chứng thực. Do đó, các doanh nghiệp cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật để xem nhà cung cấp hóa đơn điện tử hiện tại của mình. Có thuộc danh sách chuẩn của Tổng Cục Thuế hay không.

Bởi hiện nay còn có rất nhiều nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử chưa đáp ứng đủ các điều kiện. Để cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC. Chính vì vậy, khi đến ngày chuyển đổi hóa đơn điện tử. Các doanh nghiệp cần phải lựa chọn tổ chức, đơn vị lớn, uy tín trên thị trường. Cũng như có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của Tổng Cục Thuế. Để thực hiện chuyển đổi kịp thời theo đúng quy định sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng phần mềm của đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử không có trong danh sách
Trường hợp sử dụng phần mềm của Tổ chức không có trong danh sách

Trên đây là bài viết của Thế Giới Nhà Hàng về don vi cung cap hoa don dien tu được Tổng Cục Thuế chứng thực. Hy vọng bạn có thể áp dụng hiệu quả vào thực tế của doanh nghiệp.
Xem thêm bài viết: Quy định mới về hoá đơn điện tử theo Thông tư và Nghị định

Article Categories:
VẬN HÀNH
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here