banner
Th4 3, 2023
67 Views
1 0

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền – Giải pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu quy trình kinh doanh

Written by

Hóa đơn điện tử là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Cùng tìm hiểu về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Việc sử dụng máy tính tiền để khởi tạo hóa đơn điện tử giúp cho các doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và công sức thủ công. Khi phát hành hóa đơn, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình giao dịch. Bài viết này Thế Giới Nhà Hàng sẽ giới thiệu về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Và những lợi ích tuyệt vời mang lại cho doanh nghiệp.

TỔNG QUAN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14: Khoản 1 Điều 89 và khoản 2 Điều 90
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC
 • Quyết định 1510/QĐ-TCT: Quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử (HĐĐT) và Phương thức truyền nhận với CQT
 • Quyết định 1391/QĐ-TCT: Khoản 2 Điều 2 Quy trình quản lý HĐĐT có mã của cơ quan thuế (CQT) khởi tạo từ máy tính tiền

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN KẾT NỐI CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ LÀ GÌ?

HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế (sau đây gọi tắt là HĐĐT từ máy tính tiền). Có nghĩa là HĐĐT có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử. Do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN KẾT NỐI CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ

CÁC NGUYÊN TÁC CẦN ĐẢM BẢO VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

 1. Có đăng ký sử dụng và đảm bảo nguyên tắc nhận biết được hóa đơn in từ máy tính tiền (MTT) kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 2. Khoản chi mua hóa đơn dịch vụ (HHDV) sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
 3. Người bán có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của cơ quan thuế cấp khi lập hóa đơn để đảm bảo liên tục và duy nhất.
 4. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã khởi tạo từ máy tính tiền cho cơ quan thuế.

MÁY TÍNH TIỀN CÓ KẾT NỐI CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ

 • Là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin
 • Có chức năng: Tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,…
 • Được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.

CÁC QUY ĐỊNH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 23 ký tự. Trong đó 20 ký tự được chia làm 4 nhóm và 3 ký tự là dấu gạch ngang (-). Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.

CÁC QUY ĐỊNH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐƯỢC KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

KÝ HIỆU TRÊN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN

 1. Mã của CQT (C1C2) thực hiện theo quy định tại Quyết định 1391/QĐ-TCT.
 2. Ký hiệu hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng tem, vé, thẻ điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ CP và có sử dụng máy tính tiền thì khi đăng ký sử dụng dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, doanh nghiệp vẫn sử dụng ký hiệu tem, vé, thẻ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Mã cơ quan thuế cấp 5 ký tự định danh NNT theo hình thức tự sinh từ hệ thống hóa đơn điện tử không thay đổi để đảm bảo tính duy nhất. Kể cả trường hợp NNT đăng ký thay đổi thông tin hoặc ngừng sử dụng rồi tiếp tục sử dụng.

NHẬN BIẾT HĐĐT CÓ MÃ CỦA CQT KHỞI TẠO TỪ MTTHĐĐT CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

HĐĐT CÓ MÃ CỦA CQT KHỞI TẠO TỪ MTT

 • Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 23 ký tự. Không bắt buộc có chữ ký số;
 • NNT được cấp một chuỗi gồm 5 ký tự từ hệ thống hóa đơn điện tử, định danh NNT và đảm bảo tính duy nhất.

HĐĐT CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

 • Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 34 ký tự. Bắt buộc phải có chữ ký số của người bán.
 • Số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra.

Việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua khi thực hiện giao dịch kinh doanh. Người bán chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn khi có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn. Đồng thời, chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của NNT nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền theo chuẩn của cơ quan thuế.

Hy vọng Thế Giới Nhà Hàng đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về hoa dơn dien tu khoi tao tu may tinh tien. Ở bài viết sau, Thế Giới Nhà Hàng sẽ về giải đáp các thắc mắc về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã số thuế.

Xem thêm các bài viết khác tại website của Thế Giới Nhà Hàng nhé!

Article Categories:
KIẾN THỨC · VẬN HÀNH
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here