banner
Th2 28, 2023
133 Views
5 0

Hoàn thành biên bản lựa chọn nhà cung cấp đúng chuẩn

Written by

Một biên bản lựa chọn nhà cung cấp đúng chuẩn sẽ bao gồm những thông tin cụ thể nào? Cùng đi vào tìm hiểu thông qua bài viết được chia sẻ ngày hôm nay nhé!

Có thể nói, nhà cung cấp giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, dựa trên các tiêu chí và quy trình đánh giá cụ thể, doanh nghiệp sẽ có thể hoàn thành biên bản lựa chọn nhà cung cấp. Từ đó, vận hành trơn tru và gia tăng lợi nhuận hiệu quả. Cụ thể, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Thế Giới Nhà Hàng đã tổng hợp một số thông tin hữu ích trong bài viết dưới đây. Cùng khám phá ngay nhé!

Xác định các tiêu chí cho biên bản lựa chọn nhà cung cấp

Để có thể lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp. Trước tiên, doanh nghiệp cần đề ra các tiêu chí đánh giá cụ thể. Từ đó, thực hiện chọn lọc các nhà cung cấp hiện có trong danh sách. Thông thường, có 7 tiêu chí đánh giá cơ bản được đặt ra để có thể áp dụng cho doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Cụ thể bao gồm:

 • Sự uy tín của nhà cung cấp.
 • Chất lượng của sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
 • Hiệu suất cung cấp sản phẩm, dịch vụ.
 • Giá cả của sản phẩm, dịch vụ và phương thức thanh toán.
 • Dịch vụ khách hàng của nhà cung cấp.
 • Tính lâu dài và bền vững của nhà cung cấp.
 • Rủi ro tài chính của nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, khi xây dựng biên bản xét chọn nhà cung cấp, bạn vẫn có thể thay đổi linh hoạt các tiêu chí trên. Cũng như bổ sung thêm các tiêu chí phù hợp hơn với doanh nghiệp của mình. Ví dụ như các chương trình khuyến mãi, chiết khấu hoặc phương thức đặt hàng của nhà cung cấp chẳng hạn.

Xác định các tiêu chí cho biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Xác định các tiêu chí cho biên bản lựa chọn nhà cung cấp

Xác định thang điểm và trọng số

Tiếp theo, bạn cần phải cụ thể hóa cũng như lượng hóa những tiêu chí vừa được đề cập ở trên bằng các thang điểm cụ thể. Các thang điểm đánh giá này chính là sự so sánh rõ ràng nhất giữa các nhà cung cấp theo từng tiêu chí. Thông thường, bạn có thể sử dụng một trong các hệ thống đánh giá dưới đây:

 • Thang điểm từ 1 đến 10 điểm.
 • Tiêu chí đạt hoặc không đạt.
 • Tiêu chí yếu / trung bình / khá / tốt / xuất sắc.

Cụ thể, đối với thang điểm từ 1 đến 10, có thể gọi điểm đánh giá là x (điểm nguyên). Sau đó, xác định điểm theo từng tiêu chí bằng cách nhân điểm đánh giá với hệ số. Cuối cùng, dựa vào tổng điểm của tất cả các tiêu chí, đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp phù hợp như sau:

 • Nếu tổng điểm nhỏ hơn 50 điểm: Nhà cung cấp không đạt yêu cầu. Bạn cần tiến hành lựa chọn nhà cung cấp mới.
 • Nếu tổng điểm từ 50 điểm trở lên: Nhà cung cấp đạt yêu cầu. Bạn có thể tiếp tục hợp tác.
Xác định thang điểm và trọng số của biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Xác định thang điểm và trọng số

Chấm điểm dựa trên các tiêu chí

Sau khi đã hiểu rõ các vấn đề nêu trên, bạn có thể bắt đầu chấm điểm nhà cung cấp và hoàn thành biên bản lựa chọn theo các hướng dẫn cụ thể sau:

Chất lượng sản phẩm trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp

0,1,2 (điểm)Chưa đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng.
Chưa cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận theo yêu cầu.
3,4,5 (điểm)Đáp ứng yêu cầu chất lượng ở mức độ tương đối.
Chưa cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận theo yêu cầu.
6,7,8 (điểm)Có lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận theo yêu cầu.
9,10 (điểm)Chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu.
Cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận theo yêu cầu.
Chất lượng sản phẩm trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Chất lượng sản phẩm trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp

Giá cả sản phẩm

Trong biên bản lựa chọn nhà cung ứng, để đánh giá về giá cả sản phẩm. Bạn có thể chấm điểm tương tự như sau:

0,1,2 (điểm)Có hoặc không có bảng báo giá.
Mức giá không ổn định.
Áp dụng giá lẻ.
3,4,5 (điểm)Có hoặc không có bảng báo giá.
Mức giá ít ổn định (3-6 tháng).
Áp dụng giá lẻ.
6,7,8 (điểm)Có bảng báo giá.
Mức giá tương đối ổn định (6-12 tháng).
Áp dụng giá lẻ/sỉ.
9,10 (điểm)Có bảng báo giá.
Mức giá ổn định ít nhất trong 1 năm.
Áp dụng giá sỉ.
Giá cả sản phẩm trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Giá cả sản phẩm trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp

Phương thức đặt hàng

0,1,2 (điểm)Chưa linh động hoặc phải đặt hàng tại kho.
Số lượng đặt hàng tối thiểu nhiều.
3,4,5 (điểm)Chưa linh động hoặc phải đặt hàng tại kho.
Số lượng đặt hàng tối thiểu chấp nhận được.
6,7,8 (điểm)Linh động: điện thoại hoặc email.
Số lượng đặt hàng tối thiểu tương đối nhiều nhưng vẫn phù hợp với sức chứa của kho.
9,10 (điểm)Linh động: điện thoại hoặc email.
Số lượng đặt hàng tối thiểu ít.
Phương thức đặt hàng trong biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Chấm điểm tiêu chí phương thức đặt hàng

Phương thức thanh toán – Biên bản lựa chọn nhà cung cấp

Đối với biên bản xét chọn nhà cung cấp, phương thức thanh toán được đánh giá như sau:

0,1,2 (điểm)Trả ngay.
Chưa cung cấp đủ chứng từ thanh toán theo yêu cầu.
3,4,5 (điểm)Trả ngay.
Cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán theo yêu cầu.
6,7,8 (điểm)Trả chậm trong vòng 7 ngày.
Cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán theo yêu cầu.
9,10 (điểm)Trả chậm trên 7 ngày hoặc công nợ theo tháng.
Cung cấp đầy đủ chứng từ thanh toán theo yêu cầu.
Phương thức thanh toán - Biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Phương thức thanh toán của nhà cung cấp

Các chương trình khuyến mãi, chiết khấu

0,1,2 (điểm)Không có chương trình khuyến mãi, chiết khấu
3,4,5 (điểm)Không có chiết khấu.
Có 1-2 chương trình khuyến mãi trong năm.
6,7,8 (điểm)Có chương trình chiết khấu trung hạn 6-12 tháng.
Có 1-2 chương trình khuyến mãi trong năm.
9,10 (điểm)Có chương trình chiết khấu trong dài hạn (1 năm).
Có 2-3 chương trình khuyến mãi trong năm.
Các chương trình khuyến mãi, chiết khấu - biên bản lựa chọn nhà cung cấp
Xem xét các chương trình khuyến mãi, chiết khấu

Bài viết ngày hôm nay của Thế Giới Nhà Hàng đã giới thiệu đến bạn bien ban lua chon nha cung cap. Chúc bạn có thể áp dụng thành công vào thực tế của doanh nghiệp!
Xem thêm bài viết: Gợi ý quy trình lựa chọn nhà cung cấp phù hợp cho bạn

Article Categories:
NHÀ CUNG ỨNG
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here