banner
Th3 22, 2023
76 Views
0 0

Hướng dẫn cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế

Written by

Bài viết ngày hôm nay sẽ cùng các doanh nghiệp đi vào tìm hiểu cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế vừa đảm bảo đúng quy trình, vừa nhanh chóng và đơn giản.

Hiện nay, việc chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế còn khá mới mẻ với nhiều doanh nghiệp. Chính vì vậy, họ không biết cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế khi có các sai sót, nhầm lẫn xảy ra. Thấu hiểu được điều đó, trong bài viết ngày hôm nay, Thế Giới Nhà Hàng sẽ hướng dẫn cho bạn cách xử lý tình huống liên quan đến vấn đề này. Cùng khám phá ngay nhé!

Khái niệm hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế

Căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: “Hủy hóa đơn, chứng từ là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng.” Có nghĩa là về bản chất, hoá đơn điện tử đó sẽ vẫn tồn tại. Tuy nhiên, nó không còn giá trị sử dụng nữa (áp dụng khi hoá đơn có sai sót theo quy định của pháp luật).

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: “Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ điện tử là biện pháp làm cho hóa đơn, chứng từ điện tử đó không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và không thể tham chiếu các thông tin trong hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy.” Đây là một biện pháp khác với hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Cũng như có cách thực hiện khác nhau. Do đó, người nộp thuế cần lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Khái niệm hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế - Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế
Khái niệm hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế

Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Vậy trong những trường hợp nào doanh nghiệp được phép hủy hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế? Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC. Quy định về các trường hợp xuất hóa đơn có mã cơ quan thuế bị sai được nêu rõ như sau:

 • Trường hợp 1. Hóa đơn điện tử đã được cấp mã nhưng người bán chưa gửi cho người mua.
 • Trường hợp 2. Người bán lập hóa đơn gửi bên mua khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ. Sau đó, có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.
 • Trường hợp 3. Hóa đơn điện tử được phát hiện sai sót sau khi đã gửi cho người mua (sai sót các nội dung quan trọng như mã số thuế, tiền thuế, thành tiền, tổng tiền, hàng hóa dịch vụ,…)
 • Trường hợp 4. Có thể hủy hóa đơn đã có mã cơ quan thuế được phát hiện sai sót sau khi đã gửi cho người mua (sai sót về tên, địa chỉ của người mua).
Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế - Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế
Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế

Trường hợp 1

 • Bên bán thực hiện thông báo cho cơ quan Thuế theo Mẫu 04/SS-HDDT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót.
 • Bên bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan Thuế để được cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Sau đó, cơ quan Thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan Thuế.
 • Bên bán gửi lại hóa đơn điện tử thay thế đã được cấp mã cho người mua.

Trường hợp 2

Trong trường hợp này, người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập. Bằng cách thông báo với cơ quan Thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HDDT. Đồng thời, sau khi thông báo với cơ quan Thuế về việc hủy hóa đơn. Người bán tiến hành hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế trên phần mềm.

Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế trong trường hợp 1 và 2
Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế trong trường hợp 1 và 2

Trường hợp 3 – Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế

 • Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Lưu ý, người bán không phải lập lại hóa đơn điện tử.
 • Người bán thực hiện thông báo với cơ quan Thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu 04/SS-HDDT.
 • Người bán gửi cho người mua kết quả của thông báo đã gửi cho cơ quan Thuế về sai sót.

Trường hợp 4

Tuỳ theo thoả thuận giữa người bán và người mua. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách xử lý sau:

 • Cách 1: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Đối với cách này, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận điều chỉnh sai sót. (Nội dung văn bản điều chỉnh cần ghi rõ nội dung sai sót trước và sau khi điều chỉnh). Hóa đơn điện tử điều chỉnh cũng phải có dòng chữ “điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số hóa đơn…ngày…tháng…năm”.
Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế 1 trong trường hợp 4
Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế 1 trong trường hợp 4
 • Cách 2: Kế toán thực hiện thủ tục hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Bằng cách lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Trong trường hợp này, người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận hủy hóa đơn sai sót (nội dung ghi rõ sai sót). Sau đó, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập sai sót. Hóa đơn mới sẽ có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số hóa đơn…ngày…tháng…năm”.

Sau khi thông báo cho cơ quan Thuế về hóa đơn đã được cấp mã có sai sót bằng mẫu 04/SS-HDDT. Cơ quan Thuế sẽ tiến hành hủy hóa đơn đã được cấp mã sai sót:

 • Người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế như trên gửi cơ quan Thuế để được cấp mã hóa đơn.
 • Người bán gửi hóa đơn điện tử vừa lập cho người mua.
Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế 2 trong trường hợp 4
Cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế 2 trong trường hợp 4

Tạm kết về cách hủy hóa đơn có mã cơ quan thuế

Trên đây là bài viết của Thế Giới Nhà Hàng hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cach huy hoa don co ma co quan thue. Hy vọng bạn đã lưu lại được những thông tin hữu ích và cần thiết cho doanh nghiệp của mình.
Xem thêm bài viết: Tổng hợp về hóa đơn điện tử tích hợp mã số thuế mới nhất

Article Categories:
VẬN HÀNH
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here