banner
Th11 9, 2023
11 Views
2 0

Quản trị mục tiêu là gì? Phương pháp tối ưu hóa hiệu suất

Written by

Quản trị mục tiêu là phương pháp quản lý quan trọng, có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất của tổ chức và lý do nó quan trọng trong hoạch định chiến lược kinh doanh.

Quản trị mục tiêu – MBO lần đầu được đưa ra vào năm 1954. Phương pháp quản trị này nhấn mạnh đến mục tiêu, quản trị mục tiêu phù hợp nguồn lực của tổ chức và hướng tới mục tiêu chung của tổ chức.

Vậy cụ thể MBO là gì và có tác dụng ra sao trong quản trị doanh nghiệp? Mời bạn cùng theo dõi trong bài viết dưới đây của THẾ GIỚI NHÀ HÀNG nhé!

Quản trị mục tiêu (Management By Objectives – MBO) là gì?

Quản trị mục tiêu (tên tiếng anh: Management By Objectives – Viết tắt MBO) là phương pháp quản lý xác định mục tiêu cho từng cá nhân, bộ phận. Giúp ghi nhận và giám sát các công việc mục tiêu trong khoảng thời gian để có sự điều chỉnh phù hợp nhất.

Quản trị theo mục tiêu được phát triển vào năm 1954 trong cuốn sách “Thực hành quản trị” của tác giả Peter Drucker. Phương pháp quản trị MBO giúp mỗi cá nhân nhân viên có thể đo lường chất lượng công việc dựa trên kế hoạch của doanh nghiệp.

Quản trị mục tiêu (Management By Objectives - MBO) là gì?

Triển khai MBO, các doanh nghiệp sẽ cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của mỗi cá nhân. Từ đó, có sự điều chỉnh kịp thời để hướng tới mục tiêu đề ra. Management By Objectives thúc đẩy nhân viên đẩy mạnh quá trình làm việc để đạt được mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.

Lợi ích của quản trị mục tiêu

Lợi ích của quản trị mục tiêu (MBO) là gì? Phương pháp quản trị MBO giúp nhà quản trị hoạch định, xác định mục tiêu của tổ chức xác đáng hơn. Hệ thống MBO đưa mục tiêu của tổ chức và mục tiêu cá nhân đạt được sự thống nhất.

Quản trị theo mục tiêu mang lại lợi ích trong kích thích tinh thần hăng hái và nâng cao trách nhiệm của các thành viên, các bộ phận tham gia việc quản trị. Từ đó góp phần giúp các thành viên sẽ hiểu rõ hơn mục tiêu của doanh nghiệp/tổ chức.

Bên cạnh đó, phương pháp MBO tạo điều kiện cho mọi thành viên trong tổ chức có cơ hội phát triển năng lực của mình. Mọi thành viên được chủ động tham gia vào việc đề ra mục tiêu cho họ. Họ có cơ hội đưa ra những ý kiến đóng góp vào các chương trình kế hoạch. MBO cho nhân sự cảm giác được trao quyền trong 1 doanh nghiệp/tổ chức.

Lợi ích của quản trị mục tiêu

MBO hữu ích trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, điều chỉnh. Việc xác định hệ thống mục tiêu rõ ràng giúp doanh nghiệp, nhà quản lý thuận lợi hơn trong kiểm tra, đo lường, đánh giá cũng như điều chỉnh các tác vụ, cá sai lệch so với kế hoạch, từ đó đảm bảo được mục tiêu đề ra. 

Ưu điểm và nhược điểm của MBO

Ưu điểm của phương pháp quản trị mục tiêu

  • Khuyến khích sự tự chủ của mỗi nhân viên và hoạt động quản trị trong doanh nghiệp.
  • Giảm thiểu thời gian tác động của bộ phận lãnh đạo.
  • Tạo sự linh hoạt, khả năng ứng phó tự động đối với các tình huống bất ngờ.
  • Thúc đẩy việc quản lý theo cách minh bạch và công bằng, căn cứ vào năng lực riêng của từng bộ phận và nhân viên.

Nhược điểm của phương pháp quản trị mục tiêu

  • Không đảm bảo sự tập trung tối ưu của người lao động.
  • Quá trình kiểm soát các quy trình quản lý cụ thể trong công ty có thể gặp khó khăn.
  • Có nguy cơ quản trị công ty thay đổi hướng một cách ngoài dự kiến.
  • Đòi hỏi đội ngũ quản lý thực hiện MBO cần phải có tinh thần trách nhiệm cao.
  • Khó khăn trong việc kiểm soát chi phí và duy trì sự nhất quán trong việc thực hiện mục tiêu.

Quy trình của phương pháp quản trị mục tiêu MBO

Xác định mục tiêu của tổ chức

Ngoài các mục tiêu dài hạn của tổ chức như tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển thì các mục tiêu do người giám sát đặt ra chỉ là tạm thời, dựa trên sự quan sát & đánh giá những gì công ty có thể và cần đạt được trong một thời gian nhất định.

Xác định mục tiêu của nhân viên

Sau khi nhân viên nhận thông báo tóm tắt về các kế hoạch, chiến lược & mục tiêu chung cần hướng tới, các nhà quản lý có thể bắt đầu làm việc với cấp dưới để xây dựng các mục tiêu cá nhân cho từng vị trí. Đây được xem là một cuộc trò chuyện, chia sẻ về những gì họ có thể làm được trong một thời gian cụ thể với những nguồn lực có sẵn – đồng thời đưa ra góp ý về mục tiêu khả thi cho tổ chức hoặc bộ phận.

Giám sát liên tục hiệu suất và tiến độ

Để thực hiện mục tiêu phát triển chung của tổ chức, trước hết từng cá nhân phải làm tốt công việc của mình. Đó là lý do việc theo dõi sát sao tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ & sự tiến bộ của nhân viên là vô cùng quan trọng.

Để giám sát chi tiết hiệu suất và tiến độ của từng mục tiêu công việc gắn với từng nhân sự, nhà quản lý có thể tham khảo các công cụ quản lý công việc: Hỗ trợ lên danh sách công việc, quản lý tiến độ và đánh giá chất lượng.

Đánh giá hiệu suất trong phương pháp quản trị mục tiêu

Trong khuôn khổ phương pháp MBO, việc đánh giá hoạt động được thực hiện thường xuyên với sự tham gia của các cấp quản lý có liên quan.

Cung cấp phản hồi

Trong cách tiếp cận quản trị theo mục tiêu, bước quan trọng nhất là phản hồi liên tục về kết quả và mục tiêu, bởi nó giúp nhân viên nhìn thấy điểm mạnh – điểm yếu của mình để điều chỉnh kế hoạch công việc của họ. 

Phản hồi liên tục có thể được bổ sung thông qua các cuộc họp đánh giá định kỳ, trong đó cấp trên và cấp dưới cùng thảo luận về tiến độ, khúc mắc trong quá trình thực hiện mục tiêu  – từ đó có nhiều gợi mở trong đường lối triển khai.

Ghi nhận kết quả, thành tích đạt được

Là bước đánh giá, ghi nhận thành công của nhân viên trong các tổ chức MBO. Tại bước này, bên cạnh ghi nhận và đánh giá kết quả công việc, nhà quản lý nên có các chính sách, hoạt động khen thưởng nhân sự đạt mục tiêu, nhằm khuyến khích, động việc và thúc đẩy tinh thần thực hiện MBO.

Quy trình của phương pháp quản trị mục tiêu MBO

Phương pháp MBO được thực hiện để đảm bảo rằng nhân viên hiểu rõ về vai trò và trách nhiệm của họ cùng mối quan hệ mật thiết với thành công của tổ chức. Nếu chiến lược quản trị theo mục tiêu không được tổ chức đặt ra, quyết định và kiểm soát một cách đầy đủ, thì những người lao động tự cho mình là trung tâm có thể hiểu sai vai trò của họ trong việc hướng tới mục tiêu ngắn hạn của tổ chức.

Bài viết trên đã giúp bạn hiểu một cách chính xác khái niệm MBO là gì, ưu & nhược điểm cũng như lợi ích và quy trình xây dựng một hệ thống MBO tiêu chuẩn. Hy vọng những thông tin đó, THẾ GIỚI NHÀ HÀNG sẽ mang lại giá trị cho doanh nghiệp bạn trong việc lựa chọn phương pháp quản trị phù hợp.

Article Categories:
KIẾN THỨC · Quản trị nhà hàng
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here