banner
Th11 22, 2023
46 Views
2 0

Quy định pháp luật về xây dựng website thương mại điện tử?

Written by

Website thương mại điện tử là một trang web trên mạng internet được sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Hãy cùng THẾ GIỚI NHÀ HÀNG khám phá về quy định pháp luật khi xây dựng website thương mại điện tử nhé!

Hiểu như thế nào về website sàn thương mại điện tử?

Thương mại điện tử hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC được hiểu là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử,… 

Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng World Wide Web là một điểm ít nhất phải có trong chu trình giao dịch, mặc dù nó có thể bao gồm một phạm vi lớn hơn về mặt công nghệ như email, các thiết bị di động như là điện thoại.

Hiểu như thế nào về website sàn thương mại điện tử?

Quy định pháp luật về việc đăng ký website sàn thương mại điện tử

Theo quy định tại khoản 8 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 nghị định về thương mại điện tử quy định: website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ từ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. 

Ngoài ra Nghị định này cũng quy định rõ, sàn thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên.

Quy định về các hoạt động thương mại điện tử có nêu rõ website thương mại điện tử bán hàng là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, cá nhân trực tiếp để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ của mình. 

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm: sàn giao dịch thương mại; website đấu giá trực tiếp; website khuyến mãi trực tuyến; các loại website khác do Bộ Công thương quy định. 

Quy định pháp luật về việc đăng ký website sàn thương mại điện tử

Website thương mại điện tử bán hàng có phải đăng ký với Bộ Công thương hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng có quy định:

“Thông báo với Bộ Công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định  nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện nay, việc thiết lập sàn thương mại điện tử phải được thông báo với Bộ Công thương nếu như website đó là website có chức năng đặt hàng trực tuyến.

Thủ tục thông báo thiết lập trang website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công thương được thực hiện thông qua Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử trước khi chính thức bán hàng, cung ứng dịch vụ đến người dùng.

Các thông tin cần thông báo khi đăng ký website sàn thương mại điện tử

Các thông tin cần thông báo theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP bao gồm: tên miền của website thương mại điện tử; thông tin về loại hàng hóa, dịch vụ giới thiệu trên website; các thông tin về tên đăng ký thương nhân, tổ chức hoặc tên của cá nhân sở hữu website; các thông tin về địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân; số, ngày và nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân. 

Các thông tin cần thông báo khi đăng ký website sàn thương mại điện tử

Hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức; hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; các thông tin về tên, chức danh, số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đại diện thương nhân, người chịu trách nhiệm đối với website thương mại điện tử, ngoài ra còn cần phải cung cấp các thông tin khác theo quy định của Bộ Công thương.

Nguyên nhân phải đăng ký website với Bộ Công thương 

Một số nguyên nhân mà cần phải đăng ký website với Bộ Công thương cần kể đến như sau:

Đăng ký website với Bộ Công thương là nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh

Theo quy định trong Nghị định 52/2013/NĐ-CP, thương nhân và tổ chức có website thương mại điện tử có trách nhiệm đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công thương. Pháp luật quy định rằng thương nhân phải đăng ký website với Bộ Công Thương ngay sau khi hoàn thành việc thiết lập website. Website chỉ được phép hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương. Điều này đặt nghĩa vụ và trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh để tuân thủ quy định và quyền lợi của họ.

Đăng ký website để được đảm bảo bởi pháp luật

Khi website thương mại điện tử đã được thông báo hoặc đăng ký hợp pháp, tất cả hoạt động trên website được coi là hợp pháp, công khai và minh bạch. Quyền lợi và lợi ích của website bán hàng này được bảo vệ theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký hoặc thông báo website thương mại điện tử là một nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh. Đồng thời, việc tuân thủ quy định pháp luật trong việc đăng ký và thông báo giúp đảm bảo rằng các hoạt động trên website là hợp pháp và được bảo vệ.

Tránh khoản tiền phạt không đáng có

Việc không đăng ký hoặc không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về website thương mại điện tử có thể dẫn đến mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Điều này nhấn mạnh việc tuân thủ quy định và tránh vi phạm liên quan đến đăng ký và thông báo website.

Đăng ký website với Bộ Công thương là nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh

Nâng cao uy tín của website doanh nghiệp

Việc đăng ký và thông báo website thành công cho Bộ Công Thương cho phép doanh nghiệp sử dụng logo xác nhận từ Bộ Công Thương và liên kết đến trang xác nhận trên website của họ. Điều này tạo sự tin tưởng và xác thực cho khách hàng về thông tin và chất lượng sản phẩm, đồng thời nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, cá nhân

Việc đăng ký và thông báo website với Bộ Công Thương chứng minh rằng doanh nghiệp hoặc cá nhân đã tuân thủ các quy định và đã được kiểm duyệt về độ chính xác. Điều này giúp xác nhận thương hiệu của doanh nghiệp và tạo sự tin tưởng cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

Tóm lại, có thể thấy, sự quan trọng của việc đăng ký và thông báo website với Bộ Công Thương. Nó giúp tránh phạt tiền không đáng có, xây dựng uy tín cho website và thương hiệu của doanh nghiệp, cá nhân và tạo niềm tin cho khách hàng.

Xem thêm về: Mức xử phạt khi không đăng ký website với Bộ Công thương

Article Categories:
KIẾN THỨC
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here