banner
Th11 7, 2023
23 Views
1 0

Thống kê chi tiết về các loại giấy in nhiệt trên thị trường

Written by

Trên thị trường có 4 loại giấy in nhiệt (hay còn gọi là giấy in bill) gồm: giấy in nhiệt Việt Nam, Giấy in nhiệt Trung Quốc, Giấy in nhiệt Hansol,…

Tổng quan về thị trường giấy in nhiệt tại Việt Nam

Hiện nay, trên thị trường có 4 loại giấy in nhiệt (hay còn gọi là giấy in bill) chính gồm: giấy in nhiệt Việt Nam, Giấy in nhiệt Trung Quốc, Giấy in nhiệt Hansol (Hàn Quốc), Giấy in nhiệt Oji (Nhật Bản). Trong đó có 2 khổ giấy được sử dụng rộng rãi nhất đó là giấy in nhiệt K57 và giấy in nhiệt K80. Các đường kính thường gặp của Giấy K57 và K80 là: k57*38, k57*45, k57*50, k80*45, k80*60, k80*65, k80*80.

Cùng THẾ GIỚI NHÀ HÀNG tìm hiểu về các loại giấy và giá bán nhé!

Tổng quan về thị trường giấy in nhiệt tại Việt Nam

Bảng giá của các thương hiệu giấy in nhiệt hiện nay

Dưới đây là thông tin chi tiết và bảng giá của các thương hiệu kinh doanh 4 loại giấy in nhiệt (Việt Nam, Trung Quốc, Hansol, Oji) trên thị trường hiện nay.

Giấy in nhiệt Việt Nam

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Đường kính: 60mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: từ 35-40m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 60 cuộn/thùng
 • Giá: 555.000đ
Giấy in nhiệt Việt Nam

Giấy in hóa đơn Hansol

 • Xuất xứ: Hansol 
 • Đường kính: 65mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: từ 35-40m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 670.000đ
Giấy in hóa đơn Hansol

Giấy in nhiệt Khami

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Đường kính: 45mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 18.5m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 425.000đ
Giấy in nhiệt Khami

Giấy in nhiệt Gin

 • Xuất xứ: Hàn Quốc
 • Đường kính:80mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 65m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 100 cuộn/thùng
 • Giá: 1.210.000đ
Giấy in nhiệt Gin

Giấy in nhiệt Oji

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Đường kính: 45mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 20 m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 360.000đ
Giấy in nhiệt Oji

Giấy in nhiệt Ezi Paper

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Đường kính: 60mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn:  từ 35-40 mn 
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 60 cuộn/thùng
 • Giá: 700.000đ
Giấy in nhiệt Ezi Paper

Giấy in nhiệt Ken

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Đường kính: 65mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 43m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 650.000đ
Giấy in nhiệt Ken

Giấy in bill Sazaki

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Đường kính: 65mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: trên 50m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 800.000đ
Giấy in bill Sazaki

Giấy in hóa đơn Vinh Nguyễn

 • Xuất xứ: Nhật Bản
 • Đường kính: 60mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 19m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 100 cuộn/thùng
 • Giá: 1.134.000đ
Giấy in hóa đơn Vinh Nguyễn

Giấy in nhiệt Suntek

 • Xuất xứ: Nhật bản
 • Đường kính: 45mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 17m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 300.000đ
Giấy in nhiệt Suntek

Giấy in bill Tech

 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Đường kính: 45mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 17m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 50 cuộn/thùng
 • Giá: 370.000đ
Giấy in bill Tech

Giấy in nhiệt Ezi Paper

 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Đường kính: 60mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: từ 35-40m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 60 cuộn/thùng
 • Giá: 620.000đ
Giấy in nhiệt Ezi Paper

Giấy in nhiệt JHE

 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Đường kính: 45mm, chiều rộng cuộn giấy là 80mm
 • Dài cuộn: 17.5m
 • Đóng gói: Bọc giấy bạc, dán tem hai đầu
 • Quy cách đóng thùng: 100 cuộn/1 thùng
 • Giá: 600.000đ
Giấy in nhiệt JHE

Bài viết trên THẾ GIỚI NHÀ HÀNG đã đề cập đến top các thương hieu giay in nhiet tốt nhất hiện nay. Hy vọng bạn sẽ có thêm gợi ý cho mình khi lựa chọn mua giấy in nhiệt.

Xem thêm: Top các thương hiệu giấy in nhiệt tốt nhất hiện nay

Xem thêm: BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GIẤY IN NHIỆT NỬA CUỐI NĂM 2023 VÀ DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Article Categories:
Tin tức
banner

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here